Inloggning för arbetsgruppen
(ej nödvändigt för sökning)
 
Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Länkar PDF Skriv ut Skicka sidan
Här har vi samlat länkar till (framför allt svensk) information om naturvetenskap och språk på Internet. Här finns också länkar till en mängd ordlistor och uppslagsböcker. Vi är ständigt på jakt efter bra webbplatser så hör av er till oss om ni har några tips.

Naturvetenskap och språk

Svenska datatermgruppen samordnar den svenska dataterminologin.

Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård svarar på språkfrågor från hälso- och sjukvårdspersonal (länk till Språkfrågedatabasen finns mitt på skärmen).

Naturvetenskap på svenska

Det populärvetenskapliga magasinet Forskning & Framsteg skriver begripligt om aktuell forskning.

Gentekniknämnden är en statlig myndighet med uppgift att följa utvecklingen på genteknikområdet. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

Sveriges lantbruksuniversitet har gjort multimedialäromedlet Genvägar för skolans elever och lärare.

Vetenskapsrådet presenterar på sin sida forskning.se en vägvisare för dig som vill veta något om forskning men inte vet var du ska börja.

Bilder

I Access Excellences biotekniska Graphics Gallery finns många bra illustrationer till centrala begrepp. Engelsk text.

Ordlistor m.m.

I vårt arbete använder vi en del webbordlistor:

BioTech's life science dictionary
, som är en del av en större BioTech-webbplats, innehåller över 8 300 begrepp inom de molekylära livsvetenskaperna. (USA)

Glossary of Biochemistry and Molecular Biology
av David M. Glick innehåller cirka 3 000 begrepp. (Israel)

Här finns en länklista till andra webblexikon.