Inloggning för arbetsgruppen
(ej nödvändigt för sökning)
 
Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Organisation PDF Skriv ut Skicka sidan
Biotermgruppen är en ideell förening som administrativt hör ihop med Terminologicentrum TNC. Inom gruppen har vi delat upp arbetet på följande sätt:

Arbetsgruppen utför det egentliga arbetet – hanterar termfrågor, utarbetar rekommendationer, har hand om webbplatsen osv. Arbetsgruppen har möte några gånger om året och diskuterar mellan mötena terminologifrågor via e-post.

Arbetsgruppen består av:

Barbro Axelius, Stockholms universitet
Karin Carlson, Uppsala universitet
Linnéa Holmén, Calyptic
Claës Linder, Uppsala universitet
Ann Magnuson, Uppsala universitet (ordf.)
Gustav Nilsonne (vice ordf.), Karolinska institutet
Henrik Nilsson (sekr.), TNC
Helena Palm, Grandezza
Ulla Penttinen, Yrkeshögskolan Novia (Finland)
Jim Schröder, Helsingfors universitet (Finland)

Expertgruppen är det nätverk av experter som arbetsgruppen kontaktar i enskilda termfrågor. Varje expert får frågor som rör just hans eller hennes expertområde. Självklart vänder vi oss också till externa experter när det behövs.

Alla som på nära håll vill följa Biotermgruppens arbete utan att delta aktivt i det är välkomna att delta i informationsgruppen. Informationsgruppen får e-brev när uppdateringar gjorts på webbplatsen. Medlemmar i informationsgruppen får (liksom alla som besöker webbplatsen!) gärna kommentera de rekommendationer arbetsgruppen utarbetat, men det är inget krav.

Vill du vara med i någon av grupperna? Ta kontakt med oss!