Inloggning för arbetsgruppen
(ej nödvändigt för sökning)
 
Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Vad gör Svenska biotermgruppen? PDF Skriv ut Skicka sidan
Svenska biotermgruppen svarar på termfrågor från universitetslärare, studenter, översättare, journalister och alla andra som använder svenska för att skriva om de molekylära livsvetenskaperna. En hel del frågor kommer också upp internt inom gruppen. Vi försöker också emellanåt arbeta med större begreppsområden för att reda ut hur begreppen egentligen hänger ihop.

Ibland tar vi oss även an andra uppgifter, t.ex. granskning av ordlistor inom livsvetenskaperna.

Biotermgruppen består av forskare, översättare, terminologer och språkvårdare. Den breda sammansättningen gör att vi i våra rekommendationer kan ta hänsyn till såväl språkliga aspekter som termernas etablering i forskarvärlden.

Läs mer om Biotermgruppen (och naturvetarsvenskan) på Terminologicentrum TNCs webbplats och i följande artiklar:

  • Palm, H, 1999. Molekylärbiologisk terminologi på svenska – eller inte? Nordterm 1999
  • Palm, H, 2000. Bioscientific terminology work in Sweden, Following in the footsteps of the Joint Group for Swedish Computer Terminology, Conference for a terminology infrastructure in Europe, EAFT 2000
  • Palm, H, K Carlson, 2001. Svenska biotermgruppen två år senare , Nordterm 2001
  • Helander, I, 2011. Tjäna på att skippa engelskan. Biotech Sweden nr 5,